Hoş geldiniz!

RSG-Türkiye, Türkiye’de bilişimsel biyoloji ve biyoinformatik alanında çalışan öğrencilerin ve doktora sonrası kişilerin iletişim ve etkileşimi için bir çerçeve oluşturmayı ve genç Türk topluluğunu uluslararası meslektaşlarına bağlamayı amaçlamaktadır. Temel hedefimiz, genç bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini çeşitli kurumlardan paylaşacakları bir ortam sağlamak ve aralarındaki işbirliğini teşvik etmektir. Ayrıca, RSG-Türkiye, kariyerlerinin ilk yıllarında öğrencilerin ve araştırmacıların eğitim ve çalışma fırsatlarını genişletmeyi planlamaktadır. Hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik nispeten yeni bir araştırma alanı olmasına rağmen, birkaç grup Türkiye’de yüksek kaliteli araştırmalar yürütmektedir ve öğrenci sayısı (lisans ve lisansüstü) araştırmacıların sayısı oldukça yüksektir. Ancak, öğrencilerin bu yüksek potansiyeli verimli tartışmalara, bilgi paylaşımına ve birbirlerinin araştırmalarından haberdar olmalarına dönüştümesi için organizasyonel bir boşluk vardır. Farklı şehirlerde ve ülke çapında düzenli olarak konferanslar ve atölyeler düzenlenmektedir. Misyonumuzdan biri bu faaliyetlere katılarak veya ilan ederek mevcut organizasyonelaçığı kapatmaktır . Bu bölgesel öğrenci konseyi (regional student council), birkaç üniversiteye hizmet verecek ve ISCB’nin Türk meslektaşı olarak algıladığımız yakın zamanda kurulan ulusal bir kuruluş olan Biyoinformatik Konseyi ile yakın bir işbirliği yapacak. Bu şekilde, bu öğrenci organizasyonu, hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik alanında endüstriyel ve akademik araştırmaların yapılmasına yardımcı olacaktır. Sanayideki sınırlı uygulama yelpazesi nedeniyle, hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik Türkiye’deki öğrenciler arasında çok iyi bilinen bir alan değildir. Mezunları bu alana daha aşina olmaları için teşvik etmek, topluluğumuz için başka bir hedef olacaktır. Bu sayede konuyu yaygınlaştırmak için bu alanda çalışan yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından verilen kısa konuşma serileri (webinarlar) düzenleyeceğiz. Ek olarak, hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatiği tanıtmak için üniversitelerin öğrenci merkezlerinde bilgi masaları oluşturacağız.

about us

Biz kimiz?

RSG-Türkiye, Uluslararası Hesaplamalı Biyoloji Topluluğu (ISCB) Öğrenci Konseyi (SC) Bölgesel Öğrenci Grupları (RSG) üyesidir. Hesaplamalı biyoloji ile ilgilenen kariyerinin başındaki araştırmacılardan oluşan kar amacı gütmeyen bir topluluğuz!

Ne yaparız?

Şimdiye kadar Türkiye çapında yıllık sempozyumlar düzenledik. Bilgilerimizi sizlerle paylaşmak adına Bioinfonet üzerinde devam eden bir webinar projemiz bulunmaktadır. Araştırma alanımızı tanıtmak amacıyla düzenli olarak öğrenci sunumları yapıyoruz. Planladığımız workshopları çok yakında sizlerle buluşturacağız!

Hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik ile ilgilenen herkesi aramızda bekliyoruz. Yeni üyelerle tanışmayı çok seviyoruz, büyüyen ağımıza hemen katılın!

0+

Aktif Yıl

0+

Ekip Üyesi

0+

Webinar

0+

Sempozyum

Med&Omics: Hekimler için Biyoinformatik

Yazarlar: Ali Osman Çetin, Mustafa Güven, Fatma Betül Dinçaslan Hepimizin bildiği üzere yaşam bilimleri, çok disiplinli bir yapıda. Bu büyük bilgi birikimi içerisinde yaşam bilimlerini bütüncül bir bakış açısıyla anlayabilmek önem arz ediyor. Diğer disiplinler..

Plot plot veri görselleştirme: Zamanda Yolculuk

Geçtiğimiz yazıda (bkz: Plot plot veri görselleştirme: Volkan Plot), verimiz kadar onun nasıl sunulduğunun veriyi ve hikayeyi doğru anlamak açısından ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Bunun yanı sıra, aynı yazının devamında bir arkadaşımın sorusu üzerine,..

AutoDock4 kullanılarak Moleküler Docking Çalışması

Molecular Docking, Newton dinamiklerini, termodinamiksel ve kimyasal hesaplamaları kullanarak iki molekülün (Reseptör-Ligand) kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak oluşturabileceği en stabil yapıyı bulabilmek için, yapısal biyoloji alanında çok sık kullanılan bir yöntemdir. Moleküler Kenetlenme, hücre..

Zarf Atmadan Ortalama İfade Mitine: Omik Alanının Çok Kısa Evrimi ve Tek Hücre Yöntemlerin Doğuşu

Açı/Görüş “Gestalt: something that is made of many parts and yet is somehow more than or different from the combination of its parts”(0)- bir şey pek çok parçadan oluşsa da bütünün kendisi, bu parçaların birleşiminden..

Örneklerle Primer Dizaynı

Covid19 ile hiç duymamış olanların bile öğrendiği bir lab tekniği olan, moleküler bioyolojide yeni bir devir açan Nobelli teknik PCR (Polymerase Chain Reaction)’dan esinlenen bir method olarak kullandığımız qPCR (quantitative PCR)’ın temelinde iyi bir primer..

Lewontin Paradoksu ve Düşündürdükleri – Ergi Deniz Özsoy

Presenter Ergi Deniz Özsoy Ergi Deniz Özsoy 1967 yılında Hannover’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitiren Özsoy, 1996 yılında yine aynı bölümde yüksek lisans tezini vererek bilim uzmanı oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü‘nde doktorasını..

AMBER kullanarak Moleküler Dinamik Simülasyon

Moleküler Dinamik Simülasyon Nedir ? Moleküler dinamik (MD) simülasyonları, kabaca tabir etmek gerekirse, temeli klasik mekanik olarak da adlandırılan Newton’nun hareket kanunlarını kullanarak (Newton’s laws of motion) bir protein veya molekülün atomlarının zamana göre hareketini..

Metabolizmanın Matematiksel Modellenmesine Giriş

Aşağıdaki figürdeki gibi basit bir hücre düşünün: A metaboliti hücreye b1 hızında girebiliyor ve bu metabolit hücre içerisinde sırasıyla v1 ve v2 hızlarında B ve C metabolitlerine dönüşebiliyor. Aynı anda C metaboliti v3 hızında A’ya..

Plot plot veri görselleştirme: Volkan Plot

Renklerin İfade Etmek İstedikleri Veri görselleştirme, verinin kendisi kadar önemli bir alan. Bilgiyi alıcıya aktaracak olan bu görseller. Kaldı ki bizler gibi büyük veri (big data & meta data) ve birçok disiplini bir araya toplayan..

miRDeep2 – Ubuntu Bağlantısı Kullanarak miRNA Sekanslama Analizi

minik RNAlar (mikroRNAlar/miRNAs/microRNAs) gen kodlamayan küçük RNAlar grubunda bir aileye ait. 20-25 nükleotid uzunluğunda epey kısa diziler/sekanslar olsalar da vücuttaki pek çok sürecin yönetilmesinde, mRNA (mesajcı RNAlar/mRNAs) üzerinden söz sahibiler. RNA dizilemede (RNA sequencing) yeterli..