Lewontin Paradoksu ve Düşündürdükleri – Ergi Deniz Özsoy

Presenter

Ergi Deniz Özsoy

Ergi Deniz Özsoy, 1967 yılında Hannover’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitiren Özsoy, 1996 yılında yine aynı bölümde yüksek lisans tezini vererek bilim uzmanı oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ‘nde doktorasını tamamladı. Doktora deneylerini Groningen Üniversitesi Genetik Bölümü Popülasyon Genetiği biriminde aldığı TÜBİTAK bursuyla tamamladı. 2000 ve 2002 yıllarında Kuzey Karolina Üniversitesi’nde istatistiksel genetik üzerine eğitim aldı. 2004 yılından itibaren çeşitli sürelerle aynı üniversitede Trudy Mackay’ın laboratuvarında kantitatif genetik ve genomik çalıştı. 2010 yılında Fullbright bursiyeri olarak Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü’nde araştırmalarda bulundu. Şu an Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde genotip-fenotip ilişkisinin karmaşık genetiği ve genomiği üzerine evrimsel genetik perspektif kullanarak Drosophila modelleri çerçevesinde çalışmaktadır. Ek olarak egzersiz genetiği ve genomiği, gelişim genetiği ve çeşitli genetik temelli hastalıkları genomdaki genetik varyasyonla ilişkisinin araştırılması gibi çalışmalarda yürütmektedir. Evrimsel biyoloji, genetik, genomik ve kantitatif genetik Özsoy’un çalışma alanlarıdır. Özsoy, evrimsel biyolojinin tarihi ve evrim felsefesi ve biyoloji felsefesi konularıyla da ilgilenmektedir. Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Özet

Bir türün sahip olduğu genetik çeşitlilik miktarının genellikle, nötral (seçilimsel olarak birbirine eş) mutasyonların birikmesiyle oluştuğu düşünülür. Nötral evrim kuramına göre, nötral mutasyonların genetik sürüklenme ile birikmesi sonucunda oluşan heterozigotluk (genetik çeşitlilik) ile populasyonların etkin (efektif) büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır: popülasyon büyüklüğü arttıkça nötral mutasyonların birikme ihtimali de artar ve genomik heterozigotluk düzeyiyle, dolayısıyla, popülasyon büyüklüğü doğru orantılıdır. Bununla birlikte, ilk defa tüm açıklığıyla çağımızın büyük evrimsel genetikçisi Richard Lewontin’in analizinin işaret ettiği gibi, bu ilişki bir yanılsamaya dayalı olabilir ve yapılan pek çok çalışma büyük popülasyon-düşük genetik varyasyon ya da düşük genetik varyasyon büyük popülasyon büyüklüğüne sahip pek çok türe ve tür-içi (popülasyonlar arası) farka işaret etmektedir. Popülasyon büyüklüğü ile nötral genetik çeşitlilik arasındaki bu çelişki- evrimsel biyoloji literatüründe Lewontin Paradoksu olarak anılmaktadır ve evrimsel biyolojinin zorlu problemlerinden biri olarak aktif araştırma konusudur. Bu konuşmada, Lewontin paradoksunun çözümüne işaret eden modern çalışmalar ve yaklaşımlar, klasik Hill-Robertson etkisinin genişletilmiş bağlamında, “bağlantılı seçilim (linked selection)” sürecine vurgu yapılarak özetlenecektir.

Tarih: 8 Ağustos 2020 – 18:00 (GMT+3)

Dil: Türkçe

Aşağıdaki linkten webinara kayıt olabilirsiniz:

https://www.bigmarker.com/bioinfonet/Lewontin-Paradoksu-ve-Dusundurdukleri

Drivers of Genetic Diversity in Regions of Low Recombination – Kimberly Gilbert

Presenter

Kimberly Gilbert

Dr. Gilbert obtained her PhD from the University of British Columbia in 2016, studying theoretical population genetics and the impact of demography on evolutionary processes and inferences. Her research broadly includes both theoretical and empirical data analysis in topics of evolutionary biology, including population structure, effective population size, local adaptation, and mutation load. She is currently a postdoctoral fellow at the University of Lausanne, Switzerland. More information is available on her website: http://kjgilbert.github.io/

Abstract

Linked selection is a major driver of genetic diversity. Selection against deleterious mutations removes linked neutral diversity (background selection [BGS]), creating a positive correlation between recombination rates and genetic diversity. Purifying selection against recessive variants, however, can also lead to associative overdominance (AOD), due to an apparent heterozygote advantage at linked neutral loci that opposes the loss of neutral diversity by BGS. Zhao and Charlesworth (2016) identified the conditions under which AOD should dominate over BGS in a single-locus model and suggested that the effect of AOD could become stronger if multiple linked deleterious variants co-segregate. We present a model describing how and under which conditions multi-locus dynamics can amplify the effects of AOD. We derive the conditions for a transition from BGS to AOD due to pseudo-overdominance, i.e., a form of balancing selection that maintains complementary deleterious haplotypes that mask the effect of recessive deleterious mutations. Simulations confirm these findings and show that multi-locus AOD can increase diversity in low-recombination regions much more strongly than previously appreciated. While BGS is known to drive genome-wide diversity in humans, the observation of a resurgence of genetic diversity in regions of very low recombination is indicative of AOD. We identify 22 such regions in the human genome consistent with multi-locus AOD. Our results demonstrate that AOD may play an important role in the evolution of low-recombination regions of many species.

Date: July 16th, 2020 – 6:00 pm (GMT+3)

Language: English

To register the webinar, you can visit this link:

https://www.bigmarker.com/bioinfonet/Drivers-of-Genetic-Diversity-in-Regions-of-Low-Recombination

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

RSG-Turkey is a member of The International Society for Computational Biology (ISCB) Student Council (SC) Regional Student Groups (RSG). We are a non-profit community composed of early career researchers interested in computational biology and bioinformatics.

Contact: turkey.rsg@gmail.com

Follow us on social media!