Do we have Big Data in Life Sciences? – Nikolay Oskolkov

Sunan Kişi

Image result for nikolay oskolkov

Nikolay Oskolkov

I am a SciLifeLab bioinformatician from Lund University doing various types of analyses in Computational Biology. Originally from Theoretical Physics (PhD 2007), switched to Biological and Life Sciences 2012, worked in biomedical research now expanding towards evolutionary science and data science

Özet

Yaşam bilimlerinde Yeni Nesil Sekanslama (NGS) verilerinin büyümesi Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik alanlarında yeni fırsatlar oluştırmakla beraber analiz bir dizi sorun oluşturmaktadır. Bu sorunlardan birisi, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme gibi büyük ölçekli verilere uygun gelişmiş metodların uygulanmasıdır. Bu webinarda Yapay Sinir Ağları uygulamalarından Tek Hücre Genomiği, Mikroskobik Görüntüleme ve Antik DNA gibi araştırma alanlarına genel bir bakış sunulacaktır.

Tarih: 17 Aralık 2019 – 16:00

Dil: İngilizce

Leave a Reply