Lewontin Paradoksu ve Düşündürdükleri – Ergi Deniz Özsoy

Presenter

Ergi Deniz Özsoy

Ergi Deniz Özsoy 1967 yılında Hannover’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitiren Özsoy, 1996 yılında yine aynı bölümde yüksek lisans tezini vererek bilim uzmanı oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü‘nde doktorasını tamamladı. Doktora deneylerini Groningen Üniversitesi GenetikBölümü Popülasyon Genetiği biriminde aldığı TÜBİTAK bursuyla tamamladı. 2000 ve 2002 yıllarında Kuzey Karolina Üniversitesi’nde istatistiksel genetik üzerine eğitim aldı. 2004 yılından itibaren çeşitli sürelerle aynı üniversitede Trudy Mackay’ın laboratuvarında kantitatif genetik ve genomik çalıştı. 2010 yılında Fullbright bursiyeri olarak Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü’nde araştırmalarda bulundu. Şu an Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde genotip-fenotip ilişkisinin karmaşık genetiği ve genomiği üzerine evrimsel genetik perspektif kullanarak Drosophila modelleri çerçevesinde çalışmaktadır. Ek olarak egzersiz genetiği ve genomiği, gelişim genetiği ve çeşitli genetik temelli hastalıkları genomdaki genetik varyasyonla ilişkisinin araştırılması gibi çalışmalarda yürütmektedir.
Evrimsel biyolojigenetikgenomik ve kantitatif genetik Özsoy’un çalışma alanlarıdır. Özsoy, evrimsel biyolojinin tarihi ve evrim felsefesi ve biyoloji felsefesi konularıyla da ilgilenmektedir. Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Özet

Bir türün sahip olduğu genetik çeşitlilik miktarının genellikle, nötral (seçilimsel olarak birbirine eş) mutasyonların birikmesiyle oluştuğu düşünülür. Nötral evrim kuramına göre, nötral mutasyonların genetik sürüklenme ile birikmesi sonucunda oluşan heterozigotluk (genetik çeşitlilik) ile populasyonların etkin (efektif) büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır: popülasyon büyüklüğü arttıkça nötral mutasyonların birikme ihtimali de artar ve genomik heterozigotluk düzeyiyle, dolayısıyla, popülasyon büyüklüğü doğru orantılıdır. Bununla birlikte, ilk defa tüm açıklığıyla çağımızın büyük evrimsel genetikçisi Richard Lewontin’in analizinin işaret ettiği gibi, bu ilişki bir yanılsamaya dayalı olabilir ve yapılan pek çok çalışma büyük popülasyon-düşük genetik varyasyon ya da düşük genetik varyasyon büyük popülasyon büyüklüğüne sahip pek çok türe ve tür-içi (popülasyonlar arası) farka işaret etmektedir. Popülasyon büyüklüğü ile nötral genetik çeşitlilik arasındaki bu çelişki- evrimsel biyoloji literatüründe Lewontin Paradoksu olarak anılmaktadır ve evrimsel biyolojinin zorlu problemlerinden biri olarak aktif araştırma konusudur. Bu konuşmada, Lewontin paradoksunun çözümüne işaret eden modern çalışmalar ve yaklaşımlar, klasik Hill-Robertson etkisinin genişletilmiş bağlamında, “bağlantılı seçilim (linked selection)” sürecine vurgu yapılarak özetlenecektir.

Tarih: 8 Ağustos 2020 – 18:00 (GMT+3)

Dil: Türkçe

Aşağıdaki linkten webinara kayıt olabilirsiniz:

https://www.bigmarker.com/bioinfonet/Lewontin-Paradoksu-ve-Dusundurdukleri

Leave a Reply